Chip chống hàng giả Jeptags

KHÁCH HÀNG

30/08/2018
Quyết tâm bảo vệ thương hiệu, tỉnh Hưng Yên triền khai ứng dụng giải pháp chồng giả hàng nông sản Jeptags và thương hiệu nông sản đầu tiên được áp dụng chíp Jeptags là nhãn Miền Thiết.
13/08/2018
Nhãn Miền Thiết là một đặc sản của tỉnh Hưng Yên. Với mong muốn bảo vệ thương hiệu và mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm tốt nhất, nhãn Miền Thiết đã sử dụng tem chống giả siêu an toàn Jeptags.
13/06/2018
Vấn đề bảo vệ thương hiệu, tránh tình trạng hàng nhái, hàng giả luôn được Đăk Nguyên Hồng chú trọng đầu tư. Một trong những giải pháp đang được doanh nghiệp triển khai và đem lại hiệu quả là sử dụng tem chống hàng giả Jeptags.
< i class="fa fa-angle-up">